Premies - Regionaal Niveau

Het uitreiken van energiepremies is een regionale verantwoordelijkheid. En elke regio beheert dit natuurlijk op haar manier. De bedragen, normen, voorwaarden zijn sterk uiteenlopend naargelang het gewest. Het is dus belangrijk om de juiste regelgeving toe te passen. GREEN-TEAM kan u hierbij helpen! Hieronder informeren wij u over welke regels globaal van toepassing zijn voor particulieren, meer bepaald op gebied van isolatie en renovatie.
Zie ook "Nieuws premies 2019" op de "Home" pagina, rechts.

Vlaams Gewest

Voor het Vlaams Gewest vindt u heel wat interessante informatie op de volgende websites:

 • Vlaams EnergieAgentschap (VEA) of www.energiesparen.be. U hoeft gewoon uw postcode in te geven, uw doelgroep (particulier of KMO of school bv.), nieuwbouw of renovatie en de categorie (bv. Isolatie dak, ook indien u de zoldervloer wil isoleren). 
  U ontvangt dan alle nuttige documenten, die met uw keuze overeenstemmen. GREEN-TEAM kan u hierbij helpen.
 • www.energievreters.be . Deze site helpt u de belangrijkste zwakke punten van uw huis op te sporen op gebied van energie.
 • www.premiezoeker.be helpt u de premie te vinden, die overeenstemt met de werken, die u wenst uit te voeren.
 • De Vlaamse Overheid helpt u eveneens in het vinden van de gepaste premies. U kan er gratis naar bellen op nummer 1700, tussen 9 en 19 uur.


Enkele nuttige tips:

Ziehier een overzicht van de premies, die in 2019 van toepassing zijn. Zoals u ziet verminderen bepaalde premies.
Premies Vlaams Gewest in 2019

Voor de fotovoltaïsche zonnepanelen: Ondanks de afschaffing van de premies en de GroeneStroomCertificaten in Vlaanderen, en het invoeren van de prosumententaks vanaf 2016 blijft de investering in fotovoltaïsche zonnepanelen nog voldoende winstgevend. Wij bewijzen het met reële cijfers op basis van uw project. Contacteer ons !

 

Brussels Gewest

De belangrijke websites voor premies in Brussel zijn:


Enkele nuttige tips:

De regionale energiepremies in het Brussels Gewest,  worden sterk beïnvloed door uw inkomen en het gebruikte materiaal. Voor een natuurlijk isolatiemiddel (hennep, houtwol, schapenwol, cellulose, ...) krijgt u een supplementaire premie. Contacteer ons vrijblijvend,om uit te maken of natuurlijke isolatiematerialen in uw specifiek geval voordelig zijn.

Voor meer informatie, zie tabel hieronder, energiepremies 2019:

Premies Brussel 2019

Voor de renovatiepremies kan u o.a. terecht op http://www.curbain.be/nl/premies-en-fiscaliteit/premies/renovatiepremie .
Let op, deze premies moet u wel voor de werken aanvragen

Waals Gewest

De meest interessante bronnen voor premies en subsidies in Wallonië zijn:

 

Wat verandert er  in het kort ?

 • Zie "Nieuwigheden 2019".
 • Alle premies hangen nu af van uw inkomsten (zie tabel onderaan)
 • Ze zijn geldig voor woningen van meer dan 20 jaar.  
 • Er zijn vermeerderingen voorzien voor lagere lonen en/of voor de uitvoering van verschillende energetische werken (zie categorieën in de tabel onderaan).   
 • Voor elk kind ten laste wordt de categorie waarde verminderd met 5.000 €
 • De premie kan niet hoger zijn dan 70% van de factuurwaarde.  
 • Voor de renovatiepremie wordt het voormalige bezoek van een "publieke schatter" vereist.  
 • Een energieaudit van een gekeurde PAE2 auditor wordt vereist voor bepaalde uitgaven. Deze audit wordt (gedeeltelijk) terugbetaald (zie tabel onderaan).  
 • De materialen die gebruikt worden voor isolatie, moeten voldoen aan bepaalde normen (bijvoorbeeld ATG, EU, ...). Ondervraag uw installateur of vertrouw ons uw werken toe.
 • De premieaanvraag dient binnen de 4 maanden na ontvangst van de eindfactuur te gebeuren. 

GREEN-TEAM kan u o.a. goede auditors voorleggen in uw regio. 

Zie de tabel hieronder voor de premies in het Waals Gewest in 2019: 

Premies Waals Gewest 2019

Er zijn ook premies voor de installatie van warmtepompen (zie o.a. -in het FR- http://energie.wallonie.be/fr/primes-energie-a-partir-du-1er-avril-2015.html?IDC=8793), van zonneboilers (zie http://energie.wallonie.be/fr/chauffe-eau-solaire-a-partir-du-1er-avril-2015.html?IDC=8793&IDD=101475) of van condensatieketels op gas (zie 
http://energie.wallonie.be/fr/chaudiere-gaz-a-condensation-a-partir-du-1er-avril-2015.html?IDC=8793&IDD=101474) enz...

NB: De coëfficiënt voor thermische weerstand R moet bepaald worden in overeenstemming met bijlage VII van de "Arrêté du Gouvernement wallon" van 17 april 2008. Voor materialen die niet onder deze bijlage vallen, wordt deze coëfficiënt bepaald in overeenstemming met NBN B 62-002 (2008) (zie http://energie.wallonie.be).