Premies - Andere

Buiten de hierboven vermelde subsidies, bieden sommige gewesten, provincies of gemeentes een aantal supplementaire premies, zoals de renovatiepremies enz... . Neem contact op met uw lokale overheid.

Sinds 1/1/2012 bestaat de groene lening niet meer in het Vlaams Gewest. Er zijn echter wel nieuwe renovatiepremies beschikbaar, alsook een combi-premie voor het isoleren van muren en ramen tegelijk.

In het Waals Gewest daarentegen biedt het ECOPACK enkele aantrekkelijke voordelen. Indien u aan de voorwaarden voldoet, geniet u -na het bezoek van een inspecteur- van een 0% lening voor energiebesparende investeringen, waarbij de regionale premies worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

In het Brussels Gewest bestaan er interessante renovatiepremies.

Contacteer ons voor meer informatie ivm. premies.