Nieuws premies in 2019

Hier volgt een eerste overzicht van enkele wijzigingen in de regelgeving van de premies in 2019. Zie ook "Nieuws" (op de "Home" pagina, rechtsonder) wanneer we nieuws over dit onderwerp publiceren:  

In het Waals Gewest,
- Fotovoltaïsch: de netbelasting (toegepast in het Vlaamse Gewest) voor fotovoltaïsche panelen zou niet voor 2020 worden ingevoerd.
- Fotovoltaïsch: de Qualiwatt premie voor fotovoltaïsche panelen is op 1/7/2018 verdwenen. Geen premies of groenestroomcertificaten meer in het Waals Gewest.
- Op 1 januari 2019 werden de bedragen, die berekend worden om de inkomenscategorie van uw huishouden te bepalen, geïndexeerd.

In Brussel zijn er in 2019 enkele aantrekkelijke wijzigingen, goed voor een budget van 18 miljoen € (bron: Brussel Leefmilieu):
- In 2019 is het de beurt aan de premies B2 «Isolatie van de muren langs de buitenkant » en C1 « vervanging van de verwarmingsketel » om verhoogd te worden;
- Heden komen uitbreidingen van het gebouw in aanmerking voor de premie zowel wanneer de aard van de werken een zware renovatie betreft als wanneer het en eenvoudige renovatie betreft;
- De administratieve voorwaarden voor Brusselse gezinnen zijn ook vereenvoudigd en verduidelijkt door de inkomenscategorieën af te stemmen op deze van de renovatiepremies.
- Fotovoltaïsch: Brussel blijft het enige gewest met groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche panelen
- Het aanvraagformulier voor de premies (.pdf) werd vereenvoudigd en de aanvraag kan voortaan worden ingediend tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur van de werken. Eenmaal alle documenten zijn verstuurd, gebeurt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.

In het Vlaams Gewest,
- Nieuw sinds 1/1/2019: Renovatie en verbeteringspremies zijn verenigd (bron: BOUWUNIE en VLAANDEREN.BE).
Hier volgen enkele principes voor deze nieuwe renovatiepremie 

 • Geldig voor woningen ouder dan 30 jaar
 • Inkomsten gebaseerd op de oude renovatiepremie (cumulatieve inkomsten van 2 jaar geleden), d.w.z.
  • 43.870 € voor alleenstaanden
  • 62.670 € voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.510 € per extra persoon ten laste
  • 62.670 € voor gehuwde of samenwonende personen, te verhogen met 3.510 € per persoon ten laste
 • Facturen van 2 jaar geleden worden nog aanvaard. Max. 2 categorieën per aanvraag. Min. 2500 € (ex BTW) per categorie.
 • Je moet wonen in de woning (huis of appartement, geen studentenkamer bv.) waarvoor je een aanvraag indient en deze moet zich in het Vlaamse Gewest bevinden.
 • Overgangsperiode met beperkingen tot 1/6/2019 en onder bepaalde voorwaarden (totale verdwijning van de verbeteringsbonus).
 • De volgende premies (ontleend aan de oude verbeteringspremie) verdwijnen:
  • Dak- en wandisolatie 
  • Ramen met dubbele beglazing waarvan Ug > 1,1 W/m²K
  • Ramen zonder ventilatie
  • Individuele gasketels
  • Centrale verwarming die geen gas of stookolie gebruikt
  • Afwerking met tegels van een inloopdouche (vloer en wand) 
  • Bubbelbaden en stoomdouches
 • De premie wordt per categorie berekend en bedraagt 20% of 30% van de te factureren bedragen. 
 • De 30% (met een maximum van 3.333 € per categorie, of een investering van 11.110 €) zijn van toepassing voor
  • een eigenaar met een jaarlijks inkomen van minder dan 31.340 € (+1.630 € per persoon ten laste)
  • een persoon die de woning verhuurt aan een sociaal vastgoedkantoor.
 • De andere personen hebben recht op 20% (met een maximum van 2.500 € per categorie, dus voor een investering van minstens 12.500 €.
 • Het maximumbedrag voor iedereen is vastgesteld op 10.000 €.

- Een nieuwe premie is gepland wanneer een thermodynamische boiler wordt geplaatst (= met warmtepomp).
- De premie voor thermische zonnepanelen (zonneboiler) daalt niet, maar blijft gelijk aan die van 2018.
- Vanaf nu kan zij om de 15 jaar opgeëist worden (voor thermische zonnepanelen) en om de 10 jaar voor warmtepompen of thermodynamische boilers (nieuw).
- De premie voor dakisolatie daalt van 6 naar 4 €/m² met aannemer en van 3 naar 2 €/m² zonder aannemer.
- De premie voor nieuwe ramen (2019) vereist nu een maximum Ug van 1,0 W/m²K in plaats van 1,1 W/m²K voordien.
- Fotovoltaïsch: Sinds enige tijd wordt er een belasting geheven op het gebruik van het netwerk. Het wordt berekend op het vermogen van de installatie (..... en dus van de omvormer). Dus over-dimensioneer uw omvormer niet! 
- De combi-premie (= combinatiepremie muurisolatie en vervanging van ramen) is sinds 2017 afgeschaft. 

 

OPGEPAST: Vlaamse Wooncode 
Vanaf 1/1/2015 worden o.a. strafpunten toegekend aan woningen gelegen in het Vlaams Gewest, zonder dakisolatie (of met een dakisolatie waarvan de R-waarde lager ligt dan 0,75 m²K/W). 

Na meer dan 15 strafpunten (periode van 5 jaar) kan de woning onbewoonbaar verklaard worden en mag u het niet meer verhuren of verkopen.

In appartementsgebouwen geldt deze regel voor ALLE inwoners van het gebouw, ook degenen die niet vlak onder het dak wonen (bv. gelijkvloers of 1e verdiep), aangezien het dak beschouwd wordt als een gemeenschappelijk deel.

Meer details op: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren/ongeschikt-onbewoonbaar-verklaren-van-een-woning
Suggestie van GREEN-TEAM: 1/1/2020 is nabij. Wacht niet langer en doe er nu iets aan, zolang er nog interessante premies bestaan. 
Een investering in isolatie of renovatie brengt beslist meer op dan op een spaarboekje !

Contacteer ons voor meer info of ga naar "Regionale Premies" voor meer details