Green-Team Nieuws

01/10/2016: Combipremie in 2017. Nu !!!

1/10/2016

Als één van beide investeringen (muren of ramen) voor eind 2016 wordt gefactureerd ...

Indien de eerste investering al in 2016 werd gefactureerd (eindfactuur voor ramen of muren), kan de combipremie
nog worden aangevraagd indien de eindfactuur van de tweede investering van 2017 dateert (bovendien uiterlijk 12
maand na eerste investering). De premievoorwaarden 2016 blijven in dit geval ook voor de factuur van 2017 van
toepassing.
(Bron: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/premies2017.pdf)